Visuellt berättande är fortfarande nyckeln till att skapa varumärkesförtroende

  Agentur, Företag, Media

Getty Images presenterade nyligen resultatet från sin Visual GPS-undersökning. I den framkom tydligt de nyckelfaktorer som driver köpbeslut bland konsumenterna i Sydostasien. Den visade att hållbarhet är oerhört viktigt för dem som bor där. Trots det prioriterar nästan tre fjärdedelar bekvämlighet framför miljön. Det är en mycket högre siffra än för andra stora, globala regioner.

Ett viktigt fokus för Sydostasiens konsumenter, både före och under covid-19-pandemin, är önskan om att äkthet och riktighet i reklamen inte har förändrats. Det är fortfarande viktigt att varumärken visar äkthet i sin kommunikation genom att fånga människors sanna livsstilar och kulturer.

– För varumärken är det viktigt att äkthet och inkludering blir rätt i det ”nya normala” där de befinner sig. Anledningen är att de måste hantera en hög grad av osäkerhet, säger Kate Rourke, chef för kreativa insikter för APAC på Getty Images.

– För att skapa varumärkesförtroende genom visuellt berättande är äkthet, tolerans och öppenhet nyckeln. Det är viktigt att komma ihåg behovet av att vara inkluderande i våra visuella val. Människor vill och förväntar sig att bilder ska vara representativa för dem och den värld de ser runt omkring sig, förklarade hon.

2020_VisualStorytelling_1.jpg

– Intressant nog såg vi också att konsumenternas känslor gentemot teknik inte hade ändrats. Teknik är förmodligen det som skapade den största dynamiska spänningen både i Sydostasien och resten av världen. Teknik tillför en bekvämlighet som många konsumenter längtar efter. Det finns dock en oro kring våra personuppgifter och cybersäkerhet.

– Å ena sidan sa 93 % av befolkningen i Sydostasien att mobila enheter hjälper dem att känna sig uppkopplade till dem som betyder mest. Det kan jämföras med 74 % som tror att landet de bor i kommer att drabbas av en stor cyberattack, fortsatte hon.

Rourke pratade med The Drum efter lanseringen av Getty Images Visual GPS-rapport. De har tillsammans med YouGov undersökt mer än 10 000 konsumenter och yrkesverksamma i 26 länder världen över. De identifierade de fyra nyckelfaktorer som driver köpbesluten 2020. Det är hållbarhet, teknik, äkthet och välbefinnande.

Rapporten fann att före och under pandemin ökade sökningar kring ”mångfald” med 375 %, ”Asian Business Woman” ökade med 269 % och i Thailand steg ”HBT” med 230 %.

Hela 88 % av de tillfrågade sa att det inte räckte med att använda människor med olika etnicitet, bakgrund eller utseende i marknadsföringen. De förväntar sig istället att företagen gör ett bättre jobb för att fånga olika livsstilar och kulturer i Sydostasien. Och 68 % uppgav att de hade diskriminerats. Den huvudsakliga formen av diskriminering gällde kroppstyper.

Getty har också sett en ökning av sökord tvärs över plattformen som handlar om att arbeta hemifrån 4 000 %, onlineshopping 981 % och onlineutbildning 1 500 %. ”Distansarbete” liksom ”virtuellt möte” är nya betydelsefulla sökord som används i hela Sydostasien.

2020_VisualStorytelling_2.jpg

Sökord som ”tillsammans”, ”glädje” och ”välbefinnande” har ökat  med 1 500 %, 900 % respektive 235 % sedan nedstängningarna startade. Dessutom ökade sökningarna efter ”workout hemma” och ”positivt tänkande”. Detta återspeglar den integrerande roll som välbefinnandet spelar i Sydostasien och pekar på hur människor vill visualisera begreppet.

Att ta hänsyn till allt detta, visualisera de nya sätt som människor kopplar upp sig och det humaniserande inslaget i tekniken, är nyckeln. Det handlar om att integrera appanvändning och användning av smart teknik i livsstil, industri, utbildning och affärsinnehåll. Dessutom är det också viktigt att visa teknik som en möjliggörare i vardagen.

För att välja bilder som skapar gensvar måste varumärken börja med sina kunder. Frågan de måste ställa sig är vilka värderingar och frågor som motiverar människors livsstil?

– Som vi kan se från Visual GPS-rapporten är det viktigt att vara relaterbar för konsumenterna. Sydostasiens befolkning vill se en mångfald av alla dess slag och förväntar sig att varumärken fångar deras sanna livsstil och kultur. Att se till att grafiken skapar gensvar på den här personliga nivån, hjälper till att skapa mer engagerande innehåll för kunderna, sa Rourke.

– Att vara transparent i sin varumärkeskommunikation är något som konsumenterna värderar mycket högt. 8 av 10 i Sydostasien vill veta vad som händer bakom kulisserna när en produkt produceras. Ett sätt att göra detta är att ta med dina kunder på din varumärkesresa. Låt dem se hur du utvecklar din företagsberättelse, skapar dina produkter och arbetar med dina anställda. Var öppen och låt dina kunder visualisera hur ditt företag drivs. Detta kommer att skapa större engagemang och förtroende.

– Genom att ha dessa insikter kan du sedan bygga en mycket effektivare visuell strategi och utveckla ditt varumärkes- och innehållsval, baserat på bilderna som du vet kommer att skapa gensvar hos dina kunder, tillade hon.

Slutligen så måste varumärken också vara medvetna om att resultatet avslöjade att människor i Sydostasien trendade högre jämfört med resten av världen när det gäller hållbarhet. Rapporten fann att hållbarhet är viktigt för konsumenter i alla åldrar, länder och kulturer i Sydostasien. 84 % gör allt de kan för att minska sitt koldioxidavtryck och nästan 8 av 10 köper bara produkter från varumärken som anstränger sig för att vara miljövänliga.

Men samtidigt som rapporten avslöjade att människor har en stark känsla för miljön, visar den också avsaknad av kopplingen mellan avsikt och handling kring hållbarhet.

2020_VisualStorytelling_3.jpg

– Även om 85 % i Sydostasien ser sig själva som miljövänliga, uppgav nästan tre fjärdedelar (70 %) att de prioriterar bekvämlighet framför miljön. Detta är betydligt högre än deras globala motsvarigheter som sa 46 %, konstaterade Rourke.

Så samtidigt som vi ser konsumenter över hela världen stå inför detta konsumtionsdilemma är det markant högre i Sydostasien. Genom att rikta in sig på dessa frågor i autentiskt visuella termer, utgör det ett unikt tillfälle för varumärken att engagera och hjälpa konsumenterna med att överbrygga klyftan mellan avsikt och handling.

För mer information om Visual GPS, besök visualgps.com.

Den här artikeln har skrivits av Shawn Lim från The Drum och har lagligen licensierats via publicistnätverket Industry Dive. Skicka alla licensieringsfrågor till legal@industrydive.com.

1208739458, Carlina Teteris | 1153658163, Jonathan Kitchen | 1240992484, Tzido | 764785855, Maskot