Varför det är viktigt för dina kreativa projekt att visa välbefinnande och inte bara fitness

  Agentur, Företag, Media

Då fitnesstrender och livsstilsändringar hamnar i förgrunden hos konsumenterna 2020, är det viktigt för ett varumärke – fitness eller inte – att välbefinnande blir en viktig del av den kreativa strategin.

Men det är mer än bara fysisk fitness. Konsumenterna är även måna om familj och vänner – där välbefinnandet används som ett sätt att träffas. De bryr sig även om sitt mentala, andliga och känslomässiga välbefinnande. Och naturligtvis bryr de sig om sin fysiska hälsa. Eftersom det är många flytande delar, kan det vara svårt att komma på hur du visar ärliga och autentiska bilder av positivt välbefinnande i dina projekt. Det är här som Visual GPS – vår datastödda kreativa trend- och marknadsrapport – kommer in. Använd den här guiden som en snabb introduktion till hur ditt varumärke kan ta ett helhetsgrepp på kreativt material som är fokuserat på välbefinnande.

327748_VisualGPS-Wellness_Sub1.jpg

Vad välbefinnande verkligen är – en 360- strategi

”Välbefinnande handlar om att få ut det mesta möjliga av livets alla delar – ha meningsfull kontakt med vänner och familj, din inre röst samt din fysiska kropp.”

– Getty Images Creative Insights Team

Välbefinnande är någonting som i grund och botten handlar om egenvård och som resultat har det stor påverkan på hur vi prioriterar vårt övriga liv. Kort sagt, om du inte känner dig fullt frisk är det svårt att fokusera på andra delar av livet. Det är delvis på grund av detta som välbefinnande är så nära sammankopplat med många andra delar av vårt liv – inte bara vår fysiska hälsa.

Även ordet välbefinnande indikerar mer än bara fitness och hälsa. Det främjar en känsla av balans och jämvikt. I vår Visual GPS-undersökning uppvisade en stor majoritet av konsumenterna starka känslor för en mängd olika sidor av sitt välbefinnande, alltifrån fysisk- och mental hälsa till känslomässig hälsa och firande med familj och vänner. Faktum är, att 61 % anser att familjemedlemmarnas hälsa och välbefinnande är bland de viktigaste frågorna för dem, medan 60 % placerar den egna hälsan och välbefinnandet i den här kategorin.

327748_VisualGPS-Wellness_Sub3.jpg

Hur välbefinnande ser ut för dina kunder

Med lika stor oro för sig själva som för familj och vänner, samt en önskan om balans mellan kroppslig och mental hälsa, har dina kunder stora förväntningar på hur du visar välbefinnande i ditt kreativa material. Visst, att visa bilder med fitness som livsstil kan vara ett viktigt sätt att visa ditt varumärkes engagemang för fysisk hälsa, men det är viktigt att ta fram fler sidor av välbefinnande i mixen.

I och med att vår undersökning visar att 58 % oroar sig för sin finansiella säkerhet samma nivå som de som oroar sig för sin fysiska hälsa och 50 % som oroar sig för oärlighet, är det tydligt att välbefinnande berör en mängd olika ämnen som konsumenterna funderar över. Faktum är, att majoriteten av de som är passionerade över begreppet välbefinnande, placerar ”lycka” och ”vänlighet” i topp när det gäller förväntningar på livet. Till hjälp för att navigera det här nyanserade visuella språket i ditt arbete, kan du kolla in de här nya samlingarna, som har balans mellan grundpelarna som bygger upp välbefinnande.

GettyImages-1097291040(2).jpg

Hjälp dina kunder att fira gemenskap

Eftersom gemenskap och familj ligger i topp hos många konsumenter när det gäller välbefinnande är det viktigt att visa familj, vänskap och firande i ditt arbete. För att göra det här utan att det känns forcerat eller iscensatt har vi satt samman ett Firande och gemenskaps-galleri som visar vanliga grupper som möts – ingen överdriven bildbanksfoto-känsla här.

Ta en titt på välbefinnande över generationsgränserna

Vår undersökning visade att olika generationer har olika passionsnivåer när det gäller att leva enligt välbefinnandets principer (då bara 34 % av Gen Z håller med och 67 % av boomers). Ett exempel på det här är vårt nya Välbefinnande-gallerisom specifikt visar livsstil och välbefinnande hos äldre. Det täcker alltifrån yogaklasser i grupp, till middagsfiranden och mycket mer för att ge dina projekt en klar, övergripande vägledning i den här kategorin.

Letar du efter ännu mer kunskap om dina kunder? Ta del av fler undersökningar som täcker ämnen som teknik, äkthet och hållbarhet på VisualGPS.com.

 

1220807941, Matt Porteous | 1209971433, MoMo Productions | 649635176, Kittisak_Taramas | 1138147384, rambo182 | 1165724605, rambo182 | 1158832102, rambo182  | 1144518606, MoMo Productions | 1097291040, cosmaa