Kreativa samlingar för teknikföretag

  Agentur, Företag

En av de största utmaningarna för många företag som konkurrerar inom teknik – en bransch med höga insatser som är under ständig förändring – är att beskriva fördelarna med en produkt eller tjänst för nuvarande och potentiella kunder då vissa segment är mer tekniskt lagda än andra. Därför är det viktigt att visa hur din teknik förbättrar deras liv eller ökar deras produktivitet genom bilder. På så vis kan du uttrycka mer än vad ett fackspråk tillåter och ge konsumenten hela bilden. 

Getty Images kreativa samlingar, utvalda av experter i vårt kreativa team, gör det enkelt att hitta bilder som kompletterar produktfotograferingar och illustrerar att du ligger i framkant på teknikområdet. Här är några tips att hålla i åtanke när du utforskar våra högkvalitativa bilder:

Välkomna innovation

GettyImages-843840540.jpg

Virtuality hittar du foton av nya, framtidstänkande produkter samt stiliserade bilder och illustrationer som utforskar gränserna hos dagens teknik. Ett galleri som med säkerhet innehåller den perfekta bilden för ditt projekt med allt från skildringar av prylar som VR-headsetdrönare och annan avancerad utrustning till specialeffekter som flera exponeringarljustrick och digitala porträtt.

Överväg att använda bilder på virtuella verkligheter, 360-gradersfoton, stereoskopiska bilder och tekniska experiment för att förstärka produktberättelser, tankeledarskap, reklamkampanjer och allt däremellan för att visa dina senaste funktioner och förmågor. 

Håll det kreativt

GettyImages-656172343.jpg

När tekniken utvecklas bortom normalpersonens fantasi gör även bilderna som berättar dess historia det. Getty Images fotografer, grafiska designers och digitala kreatörer hittar ständigt nya sätt att ge liv åt dessa idéer. Galleriet Extended Human visualiserar dessa snabba framsteg genom att lyfta fram den allt tätare kopplingen mellan människor och maskiner. Dessutom växer visuella skildringar av människor, produkter och deras kombinerade kapacitet fram med en våg av nya bilder som visar robotteknik, framtidsvisioner, virtuella verkligheter, med mera.

Utforska samlingen och se vart den tar dig. Våra foton, verk och videor kan göra teknikberättelser för sociala medier, e-post, webb, tryck och TV oförglömliga. Ställ dig själv följande frågor medan du söker efter en bild: Testar du gränserna för dagens tekniska möjligheter när det kommer till dina bilder? Hur väcker du publikens nyfikenhet och bibehåller dess intresse? Kreativa och oväntade bilder kommer att fånga deras uppmärksamhet och hålla dem borta från dina konkurrenter.

Måla upp möjligheterna

GettyImages-608166817.jpg

I slutändan vill människor veta hur tekniken gör deras liv bättre, enklare och bekvämare.

Du kan visa dem svaret med Small Business-galleriet. Bilderna i samlingen ger en inblick i mer traditionella miljöer så som fysiska butiker samt visar hur nödvändiga och närvarande teknik- och onlinetjänster är i alla aspekter av ett modernt liv. De fungerar även som livsstilsbilder för teknikinnehåll, vilket säger något om vilken inverkan den digitala världen har på våra vardagsliv.

Getty Images utvalda gallerier ställer innehåll skapat av världens bästa fotografer och grafiska kreatörer till ditt förfogande. Utforska gallerierna Virtuality, Extended Human och Small Business för att tända din kreativa gnista samt hitta teknikbilder som engagerar och inspirerar din publik, om och om igen.

1140252133, Yagi Studio | 843840540, Flashpop656172343, Plume Creative608166817, Thomas Barwick