Fem frågor att ställa innan du ”köper” en bildbanksbild

  Agentur, Företag, Media

Så du har hittat den perfekta bilden och vill köpa den—vad ska du göra då? Det första du ska veta är att du faktiskt inte köper bilden. Snarare köper du en licens som ger dig vissa rättigheter att använda den. Med det i åtanke kan du svara på följande fem frågor som hjälper dig att minska risken för otillåten användning längre fram i tiden*

1. Är bilden royaltyfri (RF), rättighetsskyddad (RM) eller redaktionellt material?

”RF”, ”RM” och Redaktionellt material är vanliga sätt att beskriva den typ av licens som är tillgänglig för en bild. Det är viktigt eftersom licenstypen avgör vad du får (och inte får) göra med bilden.

  • Royaltyfri (RF)
    Många bildbanksbilder som du hittar kommer att vara listade som RF och denna typ av licens ger dig vanligen rätt att använda bilden så länge du vill, så många gånger du vill, överallt i världen och i alla typer av medier. Det kan finnas vissa restriktioner i användningen som du ska vara medveten om—I så fall kommer de vanligtvis att förklaras i licens avtalet.
  • Rättighetsskyddat (RM)
    RM licenser ger dig rätten att använda bilden endast för specifika ändamål (vilket kan inkludera marknadsföring och kommersiell användning)—faktorer som vanligtvis beaktas är vilken typ av innehåll du vill producera, såsom storlek och placering av bilden, användningens varaktighet och geografiska spridning. Med RM kan du kanske också få licens till en bild på exklusiv basis.
  • Redaktionellt material
    Nyheter, sport, underhållning och arkivbilder licensieras ofta baserat på samma faktorer som RM-licenser, men generellt har du endast tillåtelse att använda dessa bilder på ett sätt som relaterar till händelser som har nyhetsvärde eller som skulle kunna vara av intresse för allmänheten. Vanligtvis får du inte använda redaktionellt material i kommersiella syften (till exempel marknadsföra eller förespråka en produkt) eftersom personerna i eller ägarna till produkterna eller egendomen i bilden inte har godkänt sådana användningar.

2. Hur länge kommer bilden att användas?

När du har licenserat en RF-bild är den i allmänhet din att använda så länge du önskar. RM och Redaktionellt material licensieras vanligen under en specifik tidsperiod—allt ifrån en vecka till flera år. Kom ihåg att när licenser för RM eller Redaktionellt material går ut kan du inte fortsätta att använda bilden utan vidare tillåtelse, så se till att din licens täcker hela din kampanj eller ditt projekt.

3. Hur mycket vill du spendera?

Du kan licensera en bild åt gången, med det kan börja att äta upp din budget. Om du märker att du använder RF-bilder ofta bör du överväga att köpa ett årligt abonnemang för ett visst antal licenser. Fördelen med detta alternativ är att ju mer du köper i förskott, ju billigare kommer din licenskostnad per bild att bli. För RM-bildlicenser kan priset variera beroende på hur du planerar att använda bilden och även om du vill använda licensen till bilden på exklusiv basis.

4. Innehåller din bild människor, varumärken eller konstverk ?

Om svaret är ja kan det finnas vissa integritetsrättigheter, varumärken och copyright som hindrar vissa typer av användningar (som kommersiella projekt) av bilden. För RF-material är det viktigt att se till att alla modeller och/eller rättighetsägare har avstått från dessa rättigheter (kallat ”releaser”) innan du licenserar bilden—leverantören kanske redan har undertecknade releaser för din bild och du kan vanligtvis hitta dessa releasestatusuppgifter på bilduppgiftssidan. Var medveten om att om det inte finns några releaser så kan det komma att begränsa hur du kan använda bilden.

5. Tillhandahåller bildleverantören rättsligt skydd (skadeståndsersättning)?

Ett annat sätt att minska dina juridiska risker är att licensera bilder genom en leverantör som erbjuder bildskydd. Om du till exempel följer villkoren i licensavtalet kan Getty Images ge dig skadeståndsersättning med avseende på din användning av din licenserade RF-bild vid anspråk som hävdar att din användning av bilden bryter mot copyright, utgör ett varumärkesintrång eller brott mot integritetsrättigheter.

Har du fortfarande frågor?

För mer information och för att ta del av vår licensieringsexpertis gällande din användning av innehåll från Getty Images, kontakta din säljrepresentant.

*Den här artikeln är endast avsedd för allmänna diskutioner och ska inte ses som juridisk rådgivning.

642028354, FilippoBacci