5 Tips för mobil annonsering som gör skillnad

  Agentur, Företag, Media

Responsiv design på webbsidor är en viktig del av digital marknadsföring och kundengagemang. Statistik visar att varumärken med webbplatser som bara är anpassade för datorer tycker att det är svårare att behålla sin kunder och få nya. Därför är responsiva och mobilanpassade webbplatser avgörande för ditt företag. Statistiken talar sitt tydliga språk:

» Mer än 52 procent1 av all webbtrafik 2018 kom från mobila enheter.

» 80 procent av de högst rankade webbplatserna2 är anpassade för mobiler och surfplattor.

» Fler än 1,2 miljarder människor använder webben3 från mobila enheter.

» 53 procent av mobilanvändarna lämnar din webbplats4 om de måste vänta i 3 sekunder på att en sida ska laddas.

» Mer än 72 procent5 av alla utgifter för digitala annonser i USA kommer att läggas på mobilannonsering nästa år.

1. Optimera bilder för mobilen

Group of friends watching smart mobile phones - Teenagers addiction to new technology trends - Concept of youth, tech, social and friendship - Focus on close-up phone

Användare reagerar annorlunda på bilder i mobilen än de gör i andra medier. Knapptryckningarna och svepningarna gör upplevelsen mer sensorisk, vilket också måste återspeglas i det visuella. Överväg att använda närbilder i HD-kvalitet — natur, porträtt och abstrakt design fungerar särskilt bra på mindre skärmar.

2. Låt bilderna göra det mesta jobbet

GettyImages-934865904.jpg

Med små skärmar på mobiler och surfplattor kan det vara svårt att läsa större textmängder. Inled med bilder och ersätt alla längre textblock med kortare stödtext – dina mobila användare kommer att tacka dig.

3. Designa för den högsta upplösningen

GettyImages-679606628.jpg

Bilderna ser skarpare ut när de skalas ned. Använd den högsta skärmupplösning som din målgrupp kommer att använda så att du inte behöver byta ut bilder av dålig kvalitet i takt med att skärmupplösningen ökar över tid.

4. Håll nere filstorleken

GettyImages-917612088.jpg

Optimera bilder för mobilen och webben, speciellt när du använder högupplösta bilder. I program som Adobe Photoshop©  kan du ”spara för webb och enheter”, vilket gör det möjligt att spara stora bilder i minsta möjliga filstorlek med bibehållen kvalitet.

5. Dra nytta av video

Woman using smart phone in city

Video håller snabbt på att bli dominerande inom digital marknadsföring — 72 procent av konsumenterna6 föredrar att lära sig om en produkt eller ett varumärke via video, och varje dag strömmas mer än 500 miljoner timmar video 7 på YouTube. Sidor som innehåller video8  har dessutom större sannolikhet att dyka upp på första sidan av sökningar och kan öka konverteringsgraden med så mycket som 80 procent9. Det står bortom allt tvivel att video numera är ett måste – det är i högsta grad väsentligt för alla som vill maxa sina onlineresultat.

97254136, DisobeyArt | 934865904, Westend61/Creative RF | 679606628, Flavio Coelho/Creative RF | 917612088, Tero Vesalainen/Creative RF | 981661932, Tim Robberts

1 https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/
2 https://deviceatlas.com/blog/18-mobile-market-statistics-you-should-know-2018
3 http://blog.teamtreehouse.com/10-reasons-website-needs-mobile-optimized
4 https://www.marketingdive.com/news/google-53-of-mobile-users-abandon-sites-that-take-over-3-seconds-to-load/426070/
5 https://www.emarketer.com/Article/Mobile-Will-Account-72-of-US-Digital-Ad-Spend-by-2019/1012258
6 https://www.retaildive.com/news/72-of-consumers-prefer-videos-to-text-marketing/524161/
7 https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/03/08/video-marketing-statistics
8 https://blog.animaker.com/video-seo-facts-landing-pages/
9 https://unbounce.com/landing-page-articles/the-benefits-of-using-video-on-landing-pages/