Vijf vragen voor u een stockbeeld ‘koopt’

  Agency, Corporate, Media

U heeft het perfecte stockbeeld gevonden en u wilt het kopen. Wat nu? Allereerst is het belangrijk te weten dat u het beeld niet echt koopt. In plaats daarvan koopt u een licentie waarmee u bepaalde gebruiksrechten krijgt. Dat vooropgesteld, kunt u met de antwoorden op de volgende vijf vragen voorkomen dat u onrechtmatig gebruikmaakt van een beeld.*

1. Is het beeld royalty free (RF), rights managed (RM) of redactioneel?

RF’, ‘RM’ en ‘redactioneel’ zijn gangbare termen voor verschillende soorten licenties die voor een beeld beschikbaar zijn. Dit is belangrijk, omdat het soort licentie bepaalt wat u wel en niet kan doen met een beeld.

  • Royalty free (RF) content
    Veel van de stockbeelden die u vindt, hebben een RF licentie, wat u normaliter het recht geeft om het beeld te gebruiken zolang als u wilt, zo vaak als u wilt en waar u maar wilt, overal ter wereld en voor verschillende soorten media. Maar het kan voorkomen dat er bepaalde gebruikersrestricties zijn. Als dit het geval is, wordt dit doorgaans uitgelegd in de licentie-overeenkomst.
  • Rights managed (RM) content
    RM licenties geven u het recht om een beeld alleen onder specifieke voorwaarden te gebruiken (waaronder mogelijk ook promotioneel en commercieel gebruik). Factoren die meestal meespelen zijn het type content dat u wilt produceren, zoals formaat en plaatsing van het beeld, de duur van het gebruik en het (geografische) bereik van de distributie. Met RM kunt u soms ook een exclusieve licentie voor een beeld verkrijgen.
  • Redactionele content
    Licenties voor nieuws-, sport-, entertainment- en archiefbeelden worden meestal gebaseerd op dezelfde factoren als RM licenties, maar over het algemeen mag u deze beelden alleen gebruiken op een manier die betrekking heeft op gebeurtenissen die nieuwswaardig zijn of van algemeen belang zijn voor het grote publiek. Normaliter kunt u redactionele beelden niet gebruiken voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor reclame of productpromoties), omdat de mensen in het beeld of de eigenaren van de producten in het beeld hier geen toestemming voor hebben verleend.

2. Hoe lang wordt het beeld gebruikt?

Als u een licentie voor een RF beeld heeft gekocht, kunt u het normaliter zo lang gebruiken als u wilt. RM en redactionele beelden worden gewoonlijk voor een bepaalde periode gelicentieerd, variërend van een week tot een aantal jaren. Houd er rekening mee dat als een RM of redactionele licentie afloopt, u opnieuw toestemming nodig heeft om het beeld te gebruiken. U moet er dus voor zorgen dat uw licentie de volledige periode van uw campagne of project bestrijkt.

3. Hoeveel wilt u uitgeven?

U kunt beelden per stuk licentiëren, maar dat kan al snel een aanslag op uw budget betekenen. Als u regelmatig RF beelden gebruikt, is het mogelijk verstandiger om een abonnement voor een bepaald aantal licenties per jaar te overwegen. Het voordeel hiervan is dat hoe meer u vooraf inkoopt, des te lager de kosten per beeldlicentie zullen zijn. Voor RM beelden varieert de prijs afhankelijk van hoe u het beeld wilt gebruiken, en of u het beeld exclusief voor uzelf wilt licentiëren.

4. Staan er in uw beeld mensen, merken, bezienswaardigheden of kunstwerken afgebeeld?

Zo ja, dan kunnen er privacyrechten, merkrechten of copyright in het geding zijn die bepaald gebruik van het beeld (bijvoorbeeld voor commerciële projecten) uitsluiten. Voor RF content is het belangrijk om er zeker van te zijn dat modellen en/of eigenaren (van gebouwen, kunstwerken of dergelijke) deze rechten hebben vrijgegeven (door middel van een ‘release’) voordat u het beeld licentiëert. De aanbieder van het beeld kan deze getekende releases reeds klaar hebben liggen voor uw beeld. U vindt de status van de release meestal in de informatie details op de pagina van het beeld. Let er wel op dat als u geen release heeft, dit de manieren kan beperken waarop u het beeld mag gebruiken

5. Verleent de aanbieder van het beeld wettelijke bescherming (vrijwaring)?

Een andere manier om het risico van juridische geschillen te ondervangen is door beelden te licentiëren bij een provider die u rechtsbescherming biedt. Als u zich aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst houdt, kan Getty Images u bijvoorbeeld vrijwaren voor het gebruik van uw gelicentiëerde RF beeld tegen claims dat uw gebruik van het beeld een inbreuk zou zijn op copyright, merkrechten of privacyrechten.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie of om gebruik te maken van onze licentie expertise met betrekking tot uw gebruik van content van Getty Images, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordigers.

*Dit artikel is bedoeld als een algemene bespreking en dient niet te worden opgevat als juridisch advies.

642028354, FilippoBacci